KLASYFIKACJA KLEJÓW-CZĘŚĆ 2

W poprzedniej części porad przedstawiliśmy parametry podstawowe w podziale na rodzaje klejów. W tej części skupimy się na pozostałych cechach klas obowiązkowych oraz dodatkowych.

Pierwszą z dodatkowych informacji zamieszczonych na opakowaniach klejów oprócz jego typu jest jego przyczepność. Oznacza się ją cyfrą 1 lub 2. Klasa 1 oznacza, mamy do czynienia z produktem normalnie wiążącym a klej klasy 2 o wyższych o 100% parametrach. Dla przykładu: aby oderwać płytkę o wymiarach 20X20 cm od płyty betonowej potrzeba siły W przedziale od 0,5 tony do prawie 1 tony. Przy kleju o klasie 2 siła ta będzie dwa razy większa. Oznacza to, że w praktyce kleje o klasie przyczepności 2 są wykorzystywane przede wszystkim przy dużych formatach płytek.

Kolejnym parametrem będzie obniżony spływ kleju oznaczany literą T. Dotyczy on klejów z każdym rodzajem spoiwa. Czym zatem jest spływ? Jest to parametr pokazujący, o ile przesunie się klejona na ścianie płytka do momentu, zanim klej się zwiąże. Oznaczone literą T produkty oznaczają, że przykładowa płytka nie przesunie się więcej niż o ok. 0,5 mm, co jest wartością praktycznie niezauważalną. Pozwala to na układanie płytek zaczynając od góry. Na tego typu klejach płytka nie zatapia się w nim pod wpływem swojego ciężaru po wypoziomowaniu. Te cechy powodują, że powierzchnia pod płytką wypełnia się w mniejszym stopniu.

Następną cechą jest szybkie wiązanie oznaczane literą F. Parametr ten ujęty jest tylko w klejach cementowych, a więc tych oznaczanych literą C. Dla pokazania różnicy: kleje bez oznaczenia literą F do uzyskania pełnej wytrzymałości potrzebują około 28 dni. Pozwala to na poddanie go obciążeniom ruchu pieszego po około 24 godzinach a obciążeniem ruchu kołowego po około 14 dniach. Kleje oznaczone literą F pozwalają na szybkie wiązanie cementu, co pozwala na obciążenie ruchem pieszym już po około 5 godzinach, a ruch kołowy można wdrożyć już nawet po 3-4 dniach. Wadą tego rodzaju zapraw jest skrócony czas na jej zużycie, gdzie czas jej wykorzystania skraca się z reguły o około jedną godzinę.

Cechą należącą do tzw. pozostałych jest oznaczany literą E czas otwarty. Jest to okres, w którym powinniśmy przykleić płytkę na ścianę lub podłogę po nałożeniu kleju. Średnia wartość to około 20 minut. Dla klejów z oznaczeniem E czas wydłuża się do około 30 minut. Oczywiście im bardziej wyschnięta jest powierzchnia kleju, tym gorsza będzie przyczepność do płytki. Ważna jest także wiedza o tym, że czas otwarty zależy od warunków atmosferycznych, które mogą znacząco wpłynąć na okres schnięcia i go skrócić. Zabronione jest także moczenie płytek przed przyklejeniem. Pory powierzchni płytki są wtedy wypełnione wodą, co znacznie osłabia przyczepność.

Ostatnim parametrem jest odkształcalność, której klasę oznacza się symbolem S1 lub S2. Ponieważ wszystkie kleje dyspersyjne oraz żywiczne (o których pisaliśmy w poprzedniej części) są odkształcalne oznaczenia, te dotyczą tylko klejów cementowych. W praktyce parametr ten wskazuje, że klej pod naciskiem nie pęka i zachowuje swoje właściwości. Oznacza to, że produkty te są przeznaczone do powierzchni, które mogą się uginać np. płyty OSB. Kleje z oznaczeniem S znajdą też swoje zastosowanie na wszelkiego rodzaju tarasach i balkonach. Sprawdzą się także przy dużych formatach oraz w miejscach, gdzie może dochodzić do dynamicznych zmian temperatur. W zdecydowanej większości ze względu na swoje bardzo dobre właściwości stosowane są kleje oznaczone S1. Produkty klasy S2 ze względu na swoją wysoką cenę stosowane są zazwyczaj w szczególnych sytuacjach.

Śledźcie naszego bloga i obserwujcie nasz profil na Facebooku!


KLASYFIKACJA KLEJÓW-CZĘŚĆ 1

Wszystkie kleje dedykowane do płytek ceramicznych, które są sprzedawane na europejskim rynku, sklasyfikowane są według jednakowych wytycznych zgodnych z normą europejską. Oznacza to, że niezależnie od producenta wyroby te muszą przejść jednakowe badania, co pozwala określić istotne parametry każdego produktu.

Parametry, o których mowa często nie są zrozumiałe dla większości kupujących. Poniżej postaramy się zatem wytłumaczyć każde oznaczenie i jego zastosowanie w praktyce. Klasa każdego wyrobu to możliwość doboru produktu do naszych potrzeb. W przypadku kleju na jego wybór mają rodzaje płytek, ich rozmiary, a także miejsce zastosowania.

Mówiąc o klasach klejów, od razu warto zaznaczyć, że dzielą się one na obowiązkowe oraz pozostałe, które szczegółowo charakteryzują dany produkt.

Klasy obowiązkowe klejów określają ich rodzaje oraz przyczepność. Rodzaj kleju mówi nam o tym, jakie spoiwo budowlane zostało zastosowane w danym produkcie. W ten sposób wyróżniamy kleje cementowe (C), dyspersyjne (D) oraz żywiczne (R).

Kleje z oznaczeniem C- kleje cementowe. Są to najczęściej wybierane kleje do płytek. Tradycyjne spoiwo pozwala na szerokie zastosowanie. Wiąże się ono w reakcji z wodą i zachowuje właściwości nawet po długim przetrzymywaniu pod wodą. Dlatego wszystkie kleje oznaczone literą C są wodoodporne i można je zastosować np. w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach. Trzeba jednak pamiętać, że o konkretnym zastosowaniu kleju o spoiwie cementowym decyduje jego charakterystyka, np. przeznaczenie do określonego rodzaju płytek lub podłoży. Kleje do płytek na bazie cementu służą do nakładania za pomocą pacy zębatej. Pełną wytrzymałość osiągają po ok.tygodniu czasu.

 

Kleje dyspersyjne oznaczone literą D to płynne kleje na bazie wody, które stają się stałe po jej wyparowaniu. Oznacza to, że w jego stosowaniu istotne jest prawidłowe wietrzenie. Ich elastyczność jest większa, niż w przypadku klejów cementowych jednak ze względu na długi czas schnięcia w warunkach dużej wilgotności są one zalecane głównie na ściany. Wynika to z faktu, że powierzchnie nienarażone np. na ruch pieszy nie generują ryzyka uszkodzenia klejonego materiału. Kleje dyspersyjne nie są odporne na długie okresy moczenia, dlatego nie jest zalecane ich stosowanie np. w łazienkach (kabiny prysznicowe) czy w zewnętrznych powierzchniach, które nie są stale zadaszone.

Kleje na bazie żywic oznaczone literą R to produkty o bardzo dużej elastyczności i przyczepności. Mogą być wykorzystywane np. w warunkach przemysłowych (np. do metalu). Produkty te często są wykorzystywane do wszelkiego rodzaju prac naprawczych. Z powodzeniem służą jako kleje do kamienia, płytek ceramicznych i betonu. Mogą występować jako mieszanki jedno i dwuskładnikowe. Swoją wytrzymałość osiągają z reguły po tygodniu, ale dogrzewanie ich (zalecana temperatura to 60-180 C) skraca ten okres. W pełni utwardzona spoina będzie odporna na działanie wody, a także np. benzyny, roztworów soli oraz kwasów.

W kolejnej części opiszemy, co oznaczają różnice przyczepności i jakie wartości składają się na klasy dodatkowe klejów.

Śledźcie naszego bloga i obserwujcie nasz profil na Facebooku!

 

Polityka prywatności

        I.            Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Klinkieru Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. W. Roździeńskiego 212A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000546445, posiadająca NIP: 9542753634 oraz REGON: 360934979.

      II.            Dane osobowe

Centrum Klinkieru Sp. z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług. Informacje te gromadzone są jedynie za Twoją zgodą.

 

    III.            Zbierane dane osobowe

  1. Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub dostawy, adres IP.
  2. Jeśli wysyłasz zapytanie przy pomocy formularza kontaktowego, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub dostawy, adres IP.

 

   IV.            Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

b) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b),

c) gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Klinkieru sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt c),

d) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Klinkieru sp.  z o.o. lub podmiot trzeci (art. 6 ust. 1 pkt f).

2. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

3. Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

4. Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

     V.            Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. W szczególności, przechowywanie Twoich danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Używamy również m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

 

   VI.            Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 VII.            Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie zatrudnione w firmie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w zakresie koniecznym do zapewnienia ciągłości dostępu systemów informatycznych i realizacji zamówień.

 

  1. VIII.            Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

    IX.            Twoje prawa

1. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

      X.            Pliki Cookies

 

  1. Witryna KlinkierOnline.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Centrum Klinkieru sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie, w zależności od sytuacji, możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  1. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

    XI.            Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować przy mocy adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 

 

Kilka słów o ceramice bolesławieckiej

Kilka słów o ceramice bolesławieckiej.

Bolesławiec słynie przede wszystkim z przepięknej, tradycyjnej ceramiki, która jest znanym na świecie polskim towarem eksportowym. Co warto wiedzieć o ceramice bolesławieckiej? Co wyróżnia ją spośród innych wyrobów ceramicznych? Co zagwarantowało jej niesamowitą popularność między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii?

Polska ceramika bolesławiecka to ceramika z bez wątpienia wielowiekową tradycją, której początki sięgają nawet czasów średniowiecza. Gdy w okolicach Bolesławca odkryto pokłady charakterystycznej glinki ceramicznej, zaczęto wytwarzać piękne naczynia i ozdoby. Wyroby zyskały popularność nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Współczesna ceramika z Bolesławca wciąż czerpie inspiracje z dawnych technik wytwarzania i zdobienia, proponując elementy zastawy stołowej w różnych seriach. Ceramika Artystyczna Bolesławiec to naczynia z duszą, produkowane przez wytwórców z samego Bolesławca i jego okolic.

Wszystkie naczynia ceramiczne i inne wyroby produkowane są z kamionki użytkowej. Uformowane, są następnie ręcznie malowane i po nałożeniu szkliwa wypalane w temperaturze ponad 1250 stopni Celsjusza. Bardzo wysoka temperatura wypalania oraz podszkliwne malowanie powoduje, że naczynia te są termopodporne i doskonale nadają się do podawania żywności oraz jej przechowywania. Dekoracje są nakładane podszkliwnie i dzięki temu naczynia ceramiczne mogą być myte nawet w zmywarkach automatycznych.

W lipcu 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda dali w prezencie Księciu Williamowi i Księżnej Kate m.in. serwis kawowy z Bolesławca. Wzór którym był ozdobiony serwis aktualnie nazywany jest książęcym.

Bolesławickie produkty to charakterystyczny i efektowny materiał na niepowtarzalną pamiątkę lub prezent.
Od niedawna można ją zobaczyć i kupić w naszym salonie Centum Klinkieru oraz naszym sklepie z ceramiką - Gryfny Fajans.

Kontakt

Dane adresowe:

Centrum Klinkieru
Al. Rozdzieńskiego 212A
40-315 Katowice

Telefon: 
+48 601-927-679 
+48 603-380-420
+48 32 250 55 80
+48 32 254 65 77

 
 

Formularz kontaktowy

{uniform form=1/}

Wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych, firmę Centrum Klinkieru Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rozdzieńskiego 212A w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania